V/v nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.4

Ngày: 21/05/2014 07:04 AM

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Về việc Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.4 hỗ trợ Người nộp thuế tự động lấy lại mật khẩu bằng chứng thư số và hỗ trợ Liên doanh Việt – Nga Vietsovprtro kê khai các mẫu biểu tờ khai trực tuyến trên hệ thống.
 
       Để hỗ trợ người nộp thuế quên mật khẩu tự động lấy lại mật khẩu trên hệ thống Khai thuế qua mạng thông qua chữ ký số và hỗ trợ Liên doanh Việt – Nga Vietsovptro kê khai trực tuyến trên hệ thống Khai thuế qua mạng, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.4 với các nội dung chính như sau:
1.      Nâng cấp chức năng hỗ trợ người nộp thuế lấy lại mật khẩu bằng chứng thư số:
Trường hợp người nộp thuế quên mật khẩu đăng nhập hệ thống Khai thuế qua mạng, người nộp thuế có thể thực hiện các bước lấy lại mật khẩu như sau:
Điều kiện thực hiện: Chứng thư số dùng để xác thực người nộp thuế là chứng thư số còn hiệu lực và đã đăng ký với cơ quan thuế.
Bước 1: Người nộp thuế đưa chứng thư số kết nối với máy tính.
Bước 2: Nhấn nút “Đăng nhập”, sau đó chọn “Lấy lại mật khẩu”:
Bước 3: Xuất hiện màn hình lấy lại mật khẩu:
     Người nộp thuế nhập thông tin: Mã số thuế, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới, sau đó nhấn nút “Cập nhật”.
Bước 4: Hệ thống yêu cầu nhập mã PIN của chứng thư số, người nộp thuế nhập mã pin của chứng thư số và nhấn nút “Chấp nhận”.
Bước 5: Người nộp thuế đăng nhập lại bằng mật khẩu đã thay đổi.
 
2.      Nâng cấp chức năng Kê khai trực tuyến hỗ trợ Liên doanh Việt – Nga Vietsovprtro kê khai các mẫu biểu bao gồm:
-         Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính(01-1/TNDN-VSP)
-         Tờ khai phụ thu tạm tính(01-1/PTHU-VSP)
-         Tờ khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ chi phí sử dụng không hết(01-2/PTHU-VSP)
-         Tờ khai thuế đặc biệt(01/DB-VSP)
-         Tờ khai quyết toán phụ thu(02/PTHU-VSP)
-         Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính(01-2/TNDN-VSP)
-         Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo từng lần xuất bán (01/TNDN-VSP)
-         Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu thô(02/TAIN-VSP)                
-         Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp(02/TNDN-VSP)                    
-         Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu thô(01/TAIN-VSP)                      
-         Tờ khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi theo từng lần xuất bán(01/PTHU-VSP)
 
Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện ./.
Nguồn tin: gdt.gov.vn
Ý kiến của bạn
     
 
Nhận xét của bạn: (gõ tiếng Việt có dấu, không quá 1000 chữ)