"Nếu để kiếm tiền, tôi không bao giờ xây bệnh viện"

Khoảng năm 1993-1994, trong giới kinh doanh xe máy tại TP.HCM nổi lên tên tuổi Công ty Hoa Lâm với thị phần khá cao. Thế nhưng, đang vào thời kỳ thương hiệu và ...

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ

Phục vụ nhu cầu làm báo cáo tài chính và quyết toán kế toán cuối năm cho các doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng nhu cầu việc làm cho tổ chức nghề nghiệp nội bộ, cá...