Tổng hợp các thông tin về chế độ kế toán mới - Theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày: 19/01/2015 09:00 PM

Dưới đây là nội dung các thông tin liên quan đến chế độ kế toán mới - Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và được áp dụng bắt đàu từ năm 2015.

Nội dung các thông tin được tổng hợp từ các links khác. Người kế toán có thể tham khảo để hiểu rõ:


1. Hệ thống tài khoản kế toán theo chế độ mới.

2. Tóm tắt định hướng đổi mới chế độ kế toán doanh nghiệp - theo thông tư 200/2014/TT-BTC

3. Một số thông tin liên quan đến chế độ kế toán doanh nghiệp mới áp dụng từ 1/1/2015 theo thông tư 200/2014/TT-BTC

4. Nội dung đầy đủ của thông tư có thể xem và tải về đọc và nghiên cứu

5. Tóm tắt nội dung thông tư 200 qua Slide bài giảng.

* Download: Tóm tắt nội dung thông tư 200

* Xem trực tiếp: Tóm tắt nội dung thông tư 200

Nguồn tin: nguoiketoan.vn
Ý kiến của bạn
     
 
Nhận xét của bạn: (gõ tiếng Việt có dấu, không quá 1000 chữ)