Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015

03/02/2016 12:07 AM

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 - Thuế thu nhập cá nhân. Nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2015 được thuận lợi, dễ dàng, Phòng TT-HT thuộc Cục Thuế tỉnh An Giang hệ thống và hướng dẫn một số nội dung cần quan tâm sau.

Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014 Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014

3/10/2015 3:50:57 PM

Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014. Tài liệu giúp các Doanh nghiệp cũng như dân kế toán làm quyết toán thuế TNCN năm 2014, hướng dẫn khá rõ ràng và chi tiết của Cục Thuế Tỉnh Đắc Lắc

Quyết toán thuế TNCN năm Quyết toán thuế TNCN năm

2/8/2015 9:56:19 PM

Quyết toán thuế TNCN năm 2014