Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2015

Ngày: 12/11/2014 03:08 PM

Lương tối thiểu vùng tăng từ 1/1/2015

VnExpress đưa tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng.

Theo đó, lương tối thiểu vùng năm 2015 cao hơn mức hiện hành từ 250.000 đến 400.000 đồng mỗi tháng. Cụ thể như sau:

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 2015

Vùng

Lương tối thiểu vùng 2015

(triệu đồng/tháng)

Lương tối thiểu vùng 2014

(triệu đồng/tháng)

I 3.100.000 2.700.000
II 2.750.000 2.400.000
III 2.400.000 .100.000
IV 2.150.000 1.900.000

 

Như vậy, so với phương án đã được đã được Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt và trình Chính phủ hồi tháng 8, mức lương tối thiểu tại vùng I, II không thay đổi. Tuy nhiên, vùng III và IV bị giảm lần lượt 20.000 và 50.000 đồng so với đề xuất.

Lương tối thiểu vùng cũng tăng từ 1/1/2015

Lương tối thiểu vùng cũng tăng từ 1/1/2015

Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng gồm doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp FDI); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Bên cạnh đó, Nghị định trên cũng áp dụng với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động...

Theo Dân trí, Nghị định cũng nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng như trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm các điều kiện.

Trước hết, mức lương trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất. Mức lương thực tế trả phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề).

Nguồn tin: VnExpress.net
Ý kiến của bạn
     
 
Nhận xét của bạn: (gõ tiếng Việt có dấu, không quá 1000 chữ)