Phần mềm kế toán ABS, làm nhiều công ty Phần mềm kế toán ABS, làm nhiều công ty

24/04/2014 12:15 PM

Phần mềm hỗ trợ tốt cho công việc kế toán tại các công ty, và cho người kế toán làm dịch vụ kế toán, làm kế toán bán thời gian ngoài giờ, làm sổ sách kế toán thuế, làm báo cáo tài chính Chi tiết các tính năng xin mời đọc chi tiết dưới đây

Một số vấn đề lưu ý đối với phần mềm kế toán Một số vấn đề lưu ý đối với phần mềm kế toán

4/24/2014 12:15:52 PM

Quan điểm khi đưa ra những nhận xét này dựa trên một hệ thống chuẩn đáp ứng cả công việc kế toán tài chính, kế toán quản trị và vấn đề kiểm soát hệ thộng Nói đến kiểm soát hệ thống, mục tiêu này nên xem như một trong những vấn đề quan trọng nhất khi thiết lập bộ máy hạch toán, nó tránh cho ta đựoc những sai sót không đáng có trong hạch toán cũng như việc gian lận kế toán . Ngoài ra những sự cảnh báo khi cần thiết cũng là một vấn đề đáng quan tâm .

Tiêu chí đánh giá phần mềm kế toán Tiêu chí đánh giá phần mềm kế toán

4/24/2014 12:15:51 PM

Hội thảo là diễn dàn dành cho các don vị, tổ chức cá nhân, don vị cung cấp, hỗ trợ và sử dụng phần mềm kế toán trao dổi thảo luận nhằm dua ra một tiêu chuẩn chung cho phần mềm kế toán tại nuớc ta, phù hợp với từng Bộ, Ngành riêng biệt và dáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Phần mềm kế toán, cuộc cách mạng về TCKT Phần mềm kế toán, cuộc cách mạng về TCKT

4/24/2014 12:15:51 PM

Tương tự như các công cụ đo lường của phương tiện vận chuyển, phần mềm kế toán cộng với máy tính đo lường tức thời sự hoạt động của doanh nghiệp giúp “con tàu” doanh nghiệp nhận thức được trạng thái của mình và từ đó có hướng đi thích hợp.

7 lời khuyên khi lựa chọn phần mềm kế toán 7 lời khuyên khi lựa chọn phần mềm kế toán

3/8/2014 11:05:48 AM

Trên thị trường luôn có rất nhiều phần mềm kế toán khác nhau để bạn lựa chọn. Thế nhưng bạn lại băn khoăn không biết phần mềm nào sẽ thích hợp nhất với công ty. Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu kinh doanh của bạn.