Nội dung đầy đủ Thông tư 200/2014/TT-BTC ra ngày 22/12/2014 về chế độ kế toán mới áp dụng từ 2015

Ngày: 20/01/2015 11:27 PM

Nội dung đầy đủ Thông tư 200/2014/TT-BTC ra ngày 22/12/2014 về chế độ kế toán mới áp dụng từ 2015.

Được ban hành từ cuối tháng 12 năm 2014 và áp dụng bắt đầu cho năm tài chính 2015. Tuy nhiên đến thời điểm ngày 20/01/2015 văn bản này với được phổ biến, trước đó chỉ có một số nội dung giới thiệu qua.


Download về nội dung thông tư tại đây:

https://www.facebook.com/download/1389976994641347/200_2014_TT_BTC_ban_day_du.zip

Hoặc tải tai Links 2:

https://www.fshare.vn/file/KJRVUE6BTVPL


* Nội dung Đọc qua về thông tư chế độ kế toán mới này tại đây:

 http://nguoiketoan.vn/tong-hop-cac-thong-tin-ve-che-do-ke-toan-moi-theo-thong-tu-200-2014-tt-btc-204-819-13111.aspx

Nguồn tin: nguoiketoan.vn
Ý kiến của bạn
     
 
Nhận xét của bạn: (gõ tiếng Việt có dấu, không quá 1000 chữ)