Mẫu biểu Theo TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và sửa đổi TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014

Ngày: 04/10/2014 12:40 PM

{CẬP NHẬT “ĐẦY ĐỦ” MẪU BIỂU }
Theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và mẫu biểu được sửa đổi theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014


Tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, sửa đổi, bổ sung các mẫu:


1) Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.


2) Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 01-1/GTGT) thay thế cho mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 01-1/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.


3) Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT) thay thế cho mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.


4) Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.


5) Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 04-1/GTGT) thay thế cho mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 04-1/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.


6) Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01-1/LPTB) thay thế mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01-1/LPTB) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.


7) Mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản (mẫu số 11/KK-TNCN) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản (mẫu số 11/KK-TNCN) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
Tôi đã cập nhập các
+ Mẫu số 01/GTGT - mẫu số 01-1/GTGT - mẫu số 01-2/GTGT - mẫu số 03/GTGT - mẫu số 04-1/GTGT ===> Vào cùng thư mục: 3. KHAI THUE GTGT
+ Mẫu số 11/KK-TNCN ===> Vào cùng thư mục: 8. KHAI, HOAN, MIEN, GIAM THUE TNCN
+ Mẫu số 01-1/LPTB ===> Vào cùng thư mục: 11. PHI, LE PHI
--------------------------
* Link download:

+ Links tải 1: Download mẫu biểu

 https://www.facebook.com/download/559197417514424/Mau%20bieu%20theo%20TT%20156%20và%20TT%20119%20ngay%2025%20thang%20%208%20nam%202014.rar


Nguồn tin: Bác Kế toán Già Gân - Người đưa tin
Ý kiến của bạn
     
 
Nhận xét của bạn: (gõ tiếng Việt có dấu, không quá 1000 chữ)