Khóa học miễn phí về chính sách Thuế - kế toán - tài chính mới ngày 28-29/11/2014 tại Gia Lâm Hà Nội

Ngày: 25/11/2014 11:51 AM

Về nội dung các anh/chị có thể đọc thông tin dưới đây.
Nếu các anh/chị có bản giấy mời, điền thông tin vào 2 biểu dưới đây và có dán ảnh. Đến hôm đi học mang đi nộp là được.
Nếu các anh chị không nhận được giấy mời có thể in ra 2 biểu dưới đây và điền thông tin, đến hôm này đi học mang đi nộp, Download file PDF cái mẫu biểu để in ra cho dễ hơn tại đây Hoặc Tại đây:
  

- Việc đăng ký học Trao đổi thêm thông tin tại Group:

https://www.facebook.com/groups/nguoiketoan/

- Giao lưu Off ẹp ăn trưa nếu tiện tại: 

 https://www.facebook.com/events/621139871329225/

Ảnh 01:

Ảnh 02:

.

.

New layer...
New layer...
Nguồn tin: UBND Huyện Gia Lâm
Ý kiến của bạn
     
 
Nhận xét của bạn: (gõ tiếng Việt có dấu, không quá 1000 chữ)