Kinh nghiệm ghi nhận của một Người kế toán quyết toán thuế lần đầu Kinh nghiệm ghi nhận của một Người kế toán quyết toán thuế lần đầu

05/02/2015 03:44 AM

Bài viết do một bạn Minh Hiếu trên Facebook viết lại sau khi thực hiện công việc quyết toán thuế lần đầu. Rất có ích cho các bạn đọc và tham khảo

Cách điền và lên sổ Báo cáo tài chính Cách điền và lên sổ Báo cáo tài chính

10/6/2014 9:32:51 AM

Cách điền và lên sổ Báo cáo tài chính, trình tự lên sổ theo hình thức Nhật ký chung. Nhưng trình tự theo thời gian công việc của kế toán.

So sánh điểm khác biệt và chú ý của Nghị định 91/2014/NĐ-CP So sánh điểm khác biệt và chú ý của Nghị định 91/2014/NĐ-CP

10/6/2014 9:02:00 AM

So sánh điểm khác biệt và chú ý của Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế TNDN, TNCN, GTGT và quản lý thuế. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2014.

Sử dụng loại hóa đơn gì cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa? Sử dụng loại hóa đơn gì cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa?

7/20/2014 6:51:27 AM

Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã đăng ký theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn xuất khẩu chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng. Doanh nghiệp thực hiện huỷ hoá đơn xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này và sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Cách tính thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và các thủ tục hành chính thuế Cách tính thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và các thủ tục hành chính thuế

4/24/2014 12:15:44 PM

Cách tính thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và các thủ tục hành chính thuế

Cách tính tiền chậm nộp thuế từ ngày 01/07/2013 Cách tính tiền chậm nộp thuế từ ngày 01/07/2013

4/24/2014 12:15:44 PM

Ngày 05/12/2013, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 4216/TCT- QLN hướng dẫn về cách tính tiền chậm nộp thuế như sau:

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

4/24/2014 12:15:43 PM

Ngày 12 tháng 06 năm 2013 Bộ tài chính đã ban hành Công văn 7527/BTC-TCT Yêu cầu các doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan Thuế và phải báo cáo việc phát hành và sử dụng hóa đơn hàng tháng

Một số kinh nghiệm khi quyết toán thuế Một số kinh nghiệm khi quyết toán thuế

4/24/2014 12:15:42 PM

Cần chuẩn bị những gì khi CQ Thuế xuống trụ sở doanh nghiệp để kiểm tra, quyết toán thuế. Sau đây là một số kinh nghiệm quyết toán thuế:

10 thành phố tốt nhất cho sinh viên năm 2014 10 thành phố tốt nhất cho sinh viên năm 2014

3/8/2014 11:05:48 AM

QS là mạng nghề nghiệp và giáo dục hàng đầu thế giới đã xếp hạng chỉ số 10 thành phố tốt nhất thế giới để sinh viên học tập dựa trên 14 tiêu chí, bao gồm năm loại chính: xếp hạng đại học, quốc tế hóa sinh viên, chất lượng sống, hoạt động tuyển dụng nhân sự và khả năng chi trả.

Trồng ớt tiêu chuẩn VietGap lãi 300 triệu đồng/ha Trồng ớt tiêu chuẩn VietGap lãi 300 triệu đồng/ha

3/8/2014 11:04:03 AM

Nhiều hộ nông dân ở Trà Vinh thực hiện mô hình trồng giống ớt sừng đỏ đen theo tiêu chuẩn VietGap đang rất phấn khởi vì được mùa được giá.