Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.4, iHTKK 2.3.4 hỗ trợ NNT kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.4, iHTKK 2.3.4 hỗ trợ NNT kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

23/07/2014 10:18 AM

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.4, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.4 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

V/v nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.4 V/v nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.4

5/21/2014 7:04:24 AM

Về việc Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.4 hỗ trợ Người nộp thuế tự động lấy lại mật khẩu bằng chứng thư số và hỗ trợ Liên doanh Việt – Nga Vietsovprtro kê khai các mẫu biểu tờ khai trực tuyến trên hệ thống.

Thông báo: V/v nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 và ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3 Thông báo: V/v nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 và ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3

4/27/2014 1:53:05 PM

Thông báo: V/v nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 và ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3

Lịch nộp các tờ khai và báo cáo thuế năm 2014 Lịch nộp các tờ khai và báo cáo thuế năm 2014

4/24/2014 12:15:52 PM

Lịch nộp các tờ khai và báo cáo thuế năm 2014

Thuế làm khổ dân, Thủ tướng xin lỗi Thuế làm khổ dân, Thủ tướng xin lỗi

3/11/2014 9:37:55 AM

“Doanh nghiệp và người dân nộp thuế mà khó khăn quá. Tôi là người đứng đầu Chính phủ xin lỗi nhân dân về việc đó” - phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp vào ngày 28-4.