Tỷ phú Việt trên đất Lào Tỷ phú Việt trên đất Lào

24/04/2014 12:15 PM

"Cái gì càng khó, tôi càng lăn vào làm cho bằng được, khi đã cố gắng hết sức mà không làm được mới buông".

Hội thảo quốc tế về chuỗi cung ứng Myanmar Hội thảo quốc tế về chuỗi cung ứng Myanmar

3/8/2014 11:04:03 AM

Hội thảo Chuỗi cung ứng Myanmar (Myanmar Supply Chain Management Conference) sẽ diễn ra vào các ngày 4 đến 6/3/2014 tại khách sạn Traders, Yangon.

Đảm bảo quyền tự do kinh doanh Đảm bảo quyền tự do kinh doanh

3/8/2014 11:04:03 AM

Luật Doanh nghiệp sửa đổi (dự thảo lần 2) dành hẳn một chương (chương 2) về nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp, với những quy định, mà theo các chuyên gia luật, là đảm bảo được quyền tự do kinh doanh cho doanh nghiệp và phù hợp thông lệ quốc tế...

1 2